CEPHE DANIŞMANLIK
NNGRUP cephe konsept tasarımı, cephe performans spesifikasyonunun hazırlanması, tasarım geliştirme, saha dışı ve yerinde incelemeye kadar eksiksiz bir cephe ve yapı kabuğu danışmanlığı sunmaktadır. 

- Şematik & konsept tasarımı
- Sistem tasarımı
- Teknik şartname
- Teklif & değer mühendisliği
- Kontrol & denetimler
CEPHE DANIŞMANLIK
TASARIM ve MÜHENDİSLİK
NNGRUP, tasarım, mühendislik ve geliştirilmiş uygulamaları uygulayarak tüm cephe projelerinde mükemmellik elde etmeye çalışmaktadır.- Konsept tasarım
- Sistem tasarımı
- Saha çizimleri
- Strüktürel analiz
- Termal analizTASARIM ve MÜHENDİSLİK
KAPSAM
NNGRUP, yenilikçi cephe danışmanlığı, tasarım ve mühendislik hizmetleri ile mimarların vizyonunu hayata geçiriyor.

- Panel sistem giydirme cephe
- Stick sistem giydirme cephe
- Metal kaplama sistemleri
- Taş kaplama sistemleri
- Çift kabuk cephe sistemleri
- Işıklık sistemleri
- Transparan cepheler
- Pencere ve kapı sistemleri
- Ana giriş ve vitrin cepheleri
- Korkuluk sistemleri
...
KAPSAM
CEPHE DANIŞMANLIK
ŞEMATİK & KONSEPT TASARIMI Önerilen cephe tasarımını yatırımcı ve mimar ile inceledikten ve değerlendirdikten sonra proje için doğru malzemeleri ve sistemleri seçiyoruz. Bir binanın komple veya karmaşık alanları için cephe konsept geliştirme ve tasarım desteği sağlıyoruz. Taşeronun tasarımlarının temeli olarak kullanacağı tasarım detaylarının geliştirilmesi üzerine şematik çizimler hazırlıyoruz. 


SİSTEM TASARIMI Konsept tasarımları performans, bütçe ve inşaat kabiliyeti açısından değerlendiriyoruz. Ardından çizimler, ön hesaplamalar ve ana hatlarıyla çizdiğimiz yapı kabuğu sistemini proje ekibi ile birlikte geliştiriyoruz. Cephe performans kriterlerini belirliyoruz.TEKNİK ŞARTNAME NN GRUP, endüstride değişiklikler meydana geldikçe ve yeni standartlar oluştukça kendini sürekli güncelleyerek cephe spesifikasyonu üretmektedir. Teknik şartname, projelerin en güncel gereksinimlerden faydalanmasını sağlar ve müşterilere tüm alt yüklenicilerin proje için eşit bir temelde teklif vereceği konusunda kesinlik sağlamaktadır. Teknik şartname önemli bir kural kitabıdır ve büyük projelerin teslimini desteklemektedir.

TEKLİF & DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Cephe uygulamasını doğru bir şekilde tamamlamak ve en nitelikli olanı belirlemek için teklif verenlerin niteliklerini, önerdikleri çizimleri ve teklifleri değerlendiriyoruz. Değer mühendisliği hizmetimiz, bilinçli karar vermeniz ve büyük hatalarla en düşük teklifi kabul etme tehlikesinden kaçınmanız için çok önemlidir.


KONTROL & DENETİMLER Çalışmaların uygun düzeyde uzmanlık, işçilik ve kalite ile yürütülmesini sağlamak ve denetlemek için saha ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz. Çalışmaların teknik şartnameye uygun olarak yapıldığını görmeye ve ilerlemeleri denetlemeye yardımcı olmaktayız. Bulguların, gözlemlerin ve sahadaki ilerlemelerin fotoğraf kayıtları düzenli olarak yapılmaktadır.


TASARIM ve MÜHENDİSLİK
KONSEPT TASARIM
Bina cephelerinin değeri artıp daha fazla önem kazandıkça, ilgili teknoloji seviyesi de oransal olarak artmaktadır. Binanın diğer unsurlarına göre daha fazla uzman katkısı gerektiren cephelerde, uzman cephe mühendislerimiz ile projeniz için gerekli performansı karşılamak üzere cephe konsept tasarım hizmeti vermekteyiz.
SİSTEM TASARIMI Malzeme, üretim teknolojisi, montaj yöntemleri, uygulama ve ticari konulardaki son derece uzman bilgimiz, uygun maliyetli ürün çözümleri geliştirme konusundaki kapsamlı deneyimimizle piyasa odaklı cephe sistemi tasarımları üretiyoruz.


UYGULAMA ÇİZİMLERİ Mimarların onayını almak için planlar, kesitler, görünüşler ve sistem detayları dahil kapsamlı uygulama çizimleri üretiyoruz. Binanın cephesinin yapısını ve şeklini her yere yansıtmak, proje yöneticileri ve uygulamacılar için bir projenin karlılığını büyük ölçüde etkileyebilecek bir yol haritası sağlamaktadır.

STRÜKTÜREL ANALİZ En son yazılımları kullanarak uluslararası standartlar ve proje şartnamelerine uygun olarak ankraj, dübel, cam, kaplama, taşıyıcı profiller, silikon, taş, vb. tüm cephe bileşenleri için optimum çözüm ile bütünsel bir yapısal analiz gerçekleştiriyoruz. 
TERMAL ANALİZ
Tasarım ekibini desteklemek için talep edilen diğer hizmetlerle birlikte, güneş yansıma ve gölge çalışmalarının yanı sıra 2D ve 3D termal ve yoğuşma riski analizleri hazırlıyoruz. Termal analiz, cephe sistemlerindeki farklı bileşenler içindeki ve arasındaki sıcaklık ve ısı transferini hesaplar. Sistemin u değerini, genel u değerini ve yoğuşmayı hesaplamak için yazılımlar kullanarak termal analizler yapıyoruz.


KAPSAM
PANEL SİSTEM GİYDİRME CEPHE Örnek projeler
STICK SİSTEM GİYDİRME CEPHE Örnek projeler
METAL KAPLAMA SİSTEMLERİ Örnek projeler
TAŞ KAPLAMA SİSTEMLERİ Örnek projeler
ÇİFT KABUK CEPHE SİSTEMLERİ Örnek projeler
IŞIKLIK SİSTEMLERİ Örnek projeler
TRANSPARAN CEPHELER Örnek projeler
PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ Örnek projeler
ANAGİRİŞ ve VİTRİN CEPHELERİ Örnek projeler
KORKULUK SİSTEMLERİ Örnek projeler
GÖLGELEME SİSTEMLERİ Örnek projeler
ÇATI SİSTEMLERİ Örnek projeler
CAM ELYAF KATKILI PREKAST BETON Örnek projeler